1. Pracownie

  Placówka dysponuje pracownią: krawiecką, plastyczną, dnia codziennego, przyrodniczo-środowiskową, ekpresji twórczej, stolarską i komputerową więcej...

 2. Rehabilitacja

  Zajęcia w WTZ są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii specjalnie przygotowanym dla każdego uczestnika

  Zobacz zdjęcia sali rehabilitacji

 3. Aktywność ruchowa

  Aerobik, basen, gry i zabawy ruchowe to niektóre formy aktywności ruchowej , w których udział biorą uczestnicy WTZ

 4. Rekreacja

  Rekreacja, turystyka,wycieczki krajoznawcze jako aktywne formy wypoczynku. To nowe doświadczenia, pobudzanie aktywności poznawczej, bezpośredni kontakt z naturą i zabytkami oraz umiejętność poruszania się w terenie więcej...

 5. Spotkania integracyjne

  Nowe znajomości, dobry humor i zabawa towarzyszą uczestnikom WTZ podczas wspólnych konkursów, spotkań okolicznościowych i wyjazdów

 6. Tak pracujemy

  zobacz galerię...

 7. wystawy prac

  Zobacz galerię prac wykonanych przez uczestników WTZ w Śmiechowicach

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Gminy w Samborcu z siedzibą w Śmiechowicach istnieje od 15 stycznia 1999r. Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką budżetową finansowaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierownikiem WTZ w Śmiechowicach jest Pani Monika Piotrowska.

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przez wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Jesteśmy otwarci na przyjęcia nowych uczestników

Informacje ogólne

 Cel działalności

Celem strategicznym terapii jest ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym i rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych.

 Uczestnicy

WTZ został utworzony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami:
 • dysfunkcją narządu ruchu
 • upośledzeniem umysłowym
 • chorobami psychicznymi
 • innymi schorzeniami.
Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba niepełnosprawna mająca co najmniej 18 lat posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Więcej o warunkach przyjęcia uzyskają Państwo w siedzibie WTZ lub pod nr telefonu (15) 8314065.

 Godz. otwarcia

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.

 Dowóz

Uczestnicy przywożeni są do Warsztatu i odwożeni do domu specjalnie dostosowanym samochodem.